Van collectie naar connectie

Met Curatorlab wil Stedelijk Museum Alkmaar haar kunst(historische) collectie toegankelijker maken voor jongeren. Het is een educatieve leerlijn gericht op jongerenparticipatie en het meerstemmig maken van de vaste collectie. We bieden dit programma aan voor het VMBO en het MBO. Het gaat uit van het principe ‘we kijken allemaal naar hetzelfde, maar zien allemaal wat anders’. Wat je ziet wordt gekleurd door interesse, achtergrond en persoonlijkheid.