OverCuratorlab

In Curatorlab werkt Stedelijk Museum Alkmaar samen met vmbo-scholieren in de regio. We duiken in de collectie van het museum en stellen hier vragen bij. Welke verhalen worden er in het museum verteld? En welke niet? Leerlingen gaan op zoek naar geluiden die zij missen en koppelen daarbij het heden aan het verleden. In groepjes kiezen zij een kunstwerk en halen hier actuele thema’s uit die voor hen belangrijk zijn. In samenwerking met een kunstenaar werken ze dit verhaal verder uit. Ze maken hun idee visueel door middel van een prototype en lichten het verhaal toe in een pitch van 1 minuut.

  1. Aan het eind van het schooljaar bekijkt de jury alle pitches van de deelnemende scholen. Daarvan worden er 5 uitgekozen. Deze 5 ideeën zijn dan een maand lang te zien in de foyer van het museum. Museumbezoekers kunnen bij binnenkomst stemmen op hun favoriet.
  2. Hierna zal er een winnaar bekend worden gemaakt en wordt het idee van de winnaars ook echt daadwerkelijk uitgevoerd. In september zal dit feestelijk worden geopend en zal het daarna een jaar te zien zijn in het museum.
alt 5 alt 4
aalt 3

VoorLeraren

Les 1: Introductieles

50/60 minuten
Op school of voorafgaand aan het museumbezoek.

Het programma gaat van start met een introductieles waarin het activiteitprogramma wordt toegelicht door de projectleider. In deze les maken de leerlingen kennis met het museum en de collectie.

Les 2: Museumles

60 minuten
Museum

In de 2e les gaan de leerlingen naar het museum toe. Onder begeleiding van een ervaren museumdocent gaan ze in gesprek over schilderijen en objecten Wat zien zij? En hoe denken zij erover? En hoe staat deze collectie in verband met thema’s en onderwerpen die voor hen relevant zijn in hun persoonlijke leven of actueel zijn in de maatschappij? Ze ontdekken dat ze via kunst in gesprek kunnen gaan over thema’s van nu en van de toekomst.

Les 3: creatieve sessie één

120 minuten
Op school of in het museum

In deze les ontmoeten de leerlingen hun coach. Dit is een creatief en inspirerend persoon uit de regio. Vanuit diens achtergrond en expertise gaat de groep in 2 sessies aan de slag.

 

In de 1e sessie gaan leerlingen de actuele (maatschappelijke) thema’s die voorbij zijn gekomen in de les in groepjes bespreken. Uiteindelijk kiest het groepje 1 thema uit waarmee ze aan de slag gaan. De coach begeleidt en inspireert in dit proces. Ook vertelt de coach over zichzelf. Wat is diens werk en visie en hoe gaat die om met ontbrekende perspectieven?

Les 4: Creatieve sessie twee

120 minuten
Op school of in het museum

Tijdens de 2e creatieve sessie gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een prototype en een pitch. Dit doen ze samen met hun coach. Tijdens het maken van het prototype maken ze hun idee visueel. Ze denken na over de vorm en hoe het eruit gaat zien als het gerealiseerd gaat worden. Verder werken ze in deze les toe naar een pitch waarin de hun idee in woord en beeld uitleggen, dit doen ze in een filmpje van één minuut

En daarna....

Wedstrijd

Aan het eind van het schooljaar zullen de vijf beste ideeën worden uitgekozen. De pitch en prototype van deze groepjes zullen aan het eind van het schooljaar getoond worden in de foyer van het museum. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete idee. Samen met een jury zal er vervolgens een winnaar bekend gemaakt worden. Dit idee wordt daadwerkelijk, samen met het winnende groepje, uitgevoerd!

Pitches & prototypes Leerlingen

Het lesprogramma hebben we met meerdere scholen uitgevoerd.
Zie hier de pitches en prototypes van de afgelopen jaren. 

DesignThinking

In het Curatorlab werken we volgens de Design Thinkingmethode. Binnen deze methode staat de doelgroep centraal en definiëren we problemen vanuit de menselijke behoefte. Er worden oplossingsrichtingen bepaald met brainstormsessies, waarna je met de Design Thinkingmethodiek direct een prototype maakt en de oplossing test in de praktijk. Het ‘probleem’ dat we proberen op te lossen in het Curatorlab is dat ons museum niet bezocht wordt door jongeren en niet aantrekkelijk is voor jongeren. Wij vragen de leerlingen om ons te helpen dit probleem op te lossen. Zij kennen de doelgroep immers als geen ander.

alt 2

Wat speelt er nu?

En de winnaars van 2022/2023 zijn...

Tim Brakenhoff, Edouard Duba en Xander Reus van het Stedelijk Dalton College zijn er met de hoofdprijs vandoor gegaan! Van de 40 ideeën kwam hun idee als winnaar uit de bus. Zij lieten zich inspireren door het schilderij van Charley Toorop. Ze gaven aan dat ze op het schilderij allemaal mensen zagen in een bar. Toen dachten zij: ‘mensen doen rare dingen als ze dronken zijn. Ze beginnen een bargevecht en misschien wordt er iemand vermoord’. Zo kwamen ze op het detective thema en de vraag: ‘wie heeft het gedaan?’.Het idee van een interactieve rondleiding wordt dit jaar uitgevoerd. Samen met een game-maker zullen zij dit gaan ontwikkelen voor het museum.