Welk kunstwerk uit het museum hebben jullie gekozen voor jullie project?

Wij kozen voor een schilderij van Emanuel de Witte

Welk thema is voor jullie verbonden met dit werk?

Religie

Waarom is dat voor jullie belangrijk?

We willen laten zien dat er tussen het Christendom en de Islam veel verschillen bestaan, maar zeker ook veel overeenkomsten. Vaak bestaat er een soort rivaliteit tussen deze twee grootste religies van de wereld, maar wij willen met dit idee juist bereiken dat we ons meer verdiepen in elkaar. Hierdoor kunnen we elkaar beter begrijpen en zullen we elkaar hopelijk meer gaan respecteren. Je kunt een hoop leren van elkaar, zo willen we gaan voor verbinding in plaats van onbegrip.

Wat willen jullie maken?

We willen een grote maquette bouwen van een moskee en een kerk, die aan elkaar zijn geplakt met alleen een muur ertussen. Deze maquette staat in een glazen vitrine, waar je vanaf de zijkant of bovenkant in de maquette kunt kijken. Zo kun je duidelijk de verschillen en overeenkomsten zien tussen de twee religies. Bij de maquette zijn ook persoonlijke verhalen te zien van gelovigen uit beide religies.