Welk kunstwerk uit het museum hebben jullie gekozen voor jullie project?

Wij kozen voor een schilderij Interieur van Arnout Colnot

Welk thema is voor jullie verbonden met dit werk?

Feminisme

Waarom is dat voor jullie belangrijk?

Wij vinden het belangrijk om te belichten dat vrouwen vroeger niet dezelfde rechten had- den als mannen, en dat dit op veel plekken in de wereld nog steeds zo is. Zelfs op school zien we dat hier nog grapjes over gemaakt worden en wij vinden dat dit moet veranderen. Wij zijn van mening dat vrouwen overal ter wereld stemrecht zouden moeten krijgen, even veel moeten kunnen verdienen als mannen, of auto moeten kunnen rijden als zij dat willen.

Wat willen jullie maken?

We willen een videoreportage maken waarin we het tegenovergestelde beeld laten zien van hoe het nu op veel plekken in de wereld nog is. Zo zien we in de reportage dat vrouwen het gezin onderhouden door te werken. De man staat juist in de keuken om te koken en is thuis om de kinderen te verzorgen, boodschappen te doen en het huishouden te doen.

Deze videoreportage willen we naast het kunstwerk hangen waarin we nog de ongelijkheid van de vrouw van vroeger verbeeld zien.